Ngành nghề: Vận chuyển/Vật tư
Thời gian làm việc: Ton thời gian
Mức lương đề nghị: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TP. HCM

Toi Ten Tran Minh Phu. Di phu xe va hoc lai xe dc 4nam kinh nghiem. Thong thao tuyen duong Nam Trung Bac. Kinh mong quy co quan cac Cty co nhu cau tuyen dung xin vui long lien he sdt 0905096539. Chan Thanh Cam On.