Ngành nghề: Kế toán/Tài chính
Thời gian làm việc: Ton thời gian
Mức lương đề nghị: Thỏa thuận
Nơi làm việc: Đà Nẵng

Tôi Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Ngữ (khoa: Cử Nhân Tiếng Anh) và Đại Học Duy Tân (khoa: Kế Toán Bằng 2 . Mong muốn hiện tại của tôi muốn tìm kiếm công việc liên quan đến Ngành kế toán, làm việc tại văn phòng, hành chính.