Ngành nghề: Thời vụ/Hợp đồng
Thời gian làm việc: Ton thời gian
Mức lương đề nghị: Thỏa thuận
Nơi làm việc: Bắc Ninh

tuyn cng tác viênlàm vic gi hành chính ti Bc Ninh, liên h đ biết chi tiết: a. Trung 0918799781