Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại An Phú Việt
Bán ống:

 ppr Vesbo với CK 40% - 45%,

ppr Tiền Phong với CK 45%-50%, pvc Tiền Phong

 thiết bị điện Sino 38%-40%.

Tùy thuộc khối lượng đơn hàng.
Cung cấp đầy đủ hóa đơn VAT với khách hàng
Liên hệ Mr Thành: 0915.432.189
Wep: 
http://vesbo.net/
Face: 
https://www.facebook.com/groups/VatLieuXayDungChinhHang/

 

Hướng dẫn hàn nhiệt với ống PPR: https://www.youtube.com/watch?v=KLd1AffYSQQ&feature=youtu.be
Tìm kiếm các đơn vị đại lý trên toàn quốc.