Ngành nghề: Bảo hiểm
Thời gian làm việc: Bn thời gian
Mức lương đề nghị: 400$-500$
Nơi làm việc: Hà Nội

Tuyển nhân viên kinh doanh( toàn thời gian và bán thời gian), tuổi từ 28 - 45. Thu nhập cao, khen thưởng xứng đáng, được đi du lịch trong và ngoài nước.